... اسلام شدم، و در سفر حج خدمت حضرت ابی عبدالله جعفر بن محمد - علیهما السلام - رسیدم. .... مثلا کسی که در این عالم مهندس است و با قدرت فنی خود کارخانه معظمی را به کار می .... در این هنگام دیدم عقربی درون حفره گویی انتظار ورود دست مرا دارد که نیش خود را ...