30 سپتامبر 2009 ... ... یکی از مدارس مشهد مشغول تدریس بودند که ناگهان عقربی یکی از طلاب را نیش ...... در حال حاضر جای آیت الله بهجت ره یا شیخ جعفر مجتهدی یا آیت الله ...