مهندس علیرضا راستی دوست. مدرس دوره های امنیت سایبری. استاد علیرضا را ستی دوست با سابقه بیش از 16 سال در زمینه حفاظت از اطلاعات سازمان های بزرگ با حساسیت ...