9 جولای 2014 ... این صورت فلکی کوچک چهره عقربی را تصویر می کند که با نیش خود، جبار ... فلکی – دکتر گری مکلر – دکتر مارک چارترند مترجم مهندس احمد دالکی.